MISJA I CELE

Dla naszej firmy najważniejsi są Klienci.
Naszym głównym celem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi Klientom w zakresie dostaw artykułów biurowych i usług dla biura. Istniejemy dla naszych Klientów i z nimi chcemy budować długotrwałe, partnerskie relacje handlowe. Uważnie wsłuchujemy się w ich potrzeby starając się sprostać stawianym wymaganiom – unowocześniając system obsługi oraz rozbudowując ofertę asortymentową.

Propagujemy wysoką jakość produktów i usług.
Zapewniamy naszym Klientom rzetelność i profesjonalizm w zakresie dostarczanych usług poprzez ciągły proces doskonalenia w obszarach jakości, elastyczności, szybkości oraz optymalizacji kosztów.

Rzetelność i zaufanie.
Dokładamy wszelkich starań, by nasze działania cechowała uczciwość i rzetelność wobec Klientów i Kontrahentów zdajemy sobie, bowiem sprawę, że tylko taka postawa umożliwia budowanie długotrwałych relacji partnerskich. Budujemy pomost porozumienia i zaufania z naszymi Klientami i Kontrahentami, umacniając nasze więzi, poprzez liczne spotkania, szkolenia i wspólne działania promocyjno - marketingowe.

Ciągły rozwój.
Wykorzystując zaawansowaną technologię i wdrażając najnowsze systemy i techniki możemy szybko i efektywnie wychodzić naprzeciw potrzebom Klientów. Postęp, innowacyjność i ciągłe doskonalenie się to podstawowy element rozwoju naszej firmy. Wciąż poszukujemy nowych rozwiązań, by zrealizować główny cel, jakim jest zapewnienie profesjonalnej obsługi w celu osiągnięcia obopólnej satysfakcji.

Odpowiedzialność społeczna.
Jesteśmy firmą etyczną, wrażliwą na potrzeby człowieka i jego środowisko. Propagujemy wśród naszych Klientów i Kontrahentów idee ekologicznych produktów i zakupów.

Dobry pracodawca.
Zapewniamy pracownikom dobre warunki pracy i rozwój osobisty. Propagujemy kulturę pracy i organizacji kładąc szczególny nacisk na podnoszenie kwalifikacji, poszanowanie pracy i etyczne zachowanie.