Organizacja gospodarki odpadami jest częścią codziennej rzeczywistości przedsiębiorstw, instytucji publicznych i wszelkich innych podmiotów, z którymi współpracujemy.

Na wymienionych podmiotach ciąży obowiązek dokumentowania gospodarki własnymi odpadami, a w szczególności tworzenia kart przekazania odpadu (w skrócie KPO)w internetowej bazie danych o odpadach (w skrócie BDO).
Odpady takie muszą koniecznie być wcześniej zwymiarowane, czyli zważone. Informacja taka następnie musi być naniesiona na kartę KPO.

Wyjątkiem są podmioty zwolnione z konieczności tworzenia KPO w BDO. W takich przypadkach karta jest wystawiana przez firmę Artim.

Na podmiotach generujących odpady ciąży również obowiązek organizacji transportu odpadu w miejsca wskazane przez podmiot uprawniony do odbioru odpadu, z którym tworzący odpady współpracuje. W przypadku naszej firmy transport odpadu odbywa się naszymi środkami transportu, co stanowi wartość dodaną naszej oferty handlowej - dotyczy wyłącznie lokalizacji obsługiwanych przez transport własny ARTIM Sp. z o.o.
Przekazanie odpadu zgodnie z treścią KPO, po stronie tworzącego odpad, zamyka proces zgodnego z prawem gospodarowania odpadem.

W branży artykułów biurowych szczególne znaczenie ma odpad po materiałach eksploatacyjnych zawierających pigmenty do urządzeń drukujących. Zgodnie z aktualnymi przepisami i z racji posiadania zintegrowanych układów elektronicznych, pojemniki te stają się zużytym odpadem elektronicznym z kwalifikacją kodu odpadu 16 02 14 (wcześniej 16 02 16). Zmiana ta skutkuje drastycznym wzrostem kosztu utylizacji i zaczyna widocznie wpływać na cenę druku (bezpośrednio poprzez wzrost cen materiałów eksploatacyjnych, jeśli dostawca zobowiązuje się do odbioru odpadów lub poprzez opłaty za przekazywanie odpadu w postaci pustych pojemników).

Nie ma podstawy prawnej zobowiązującej sprzedającego w kategorii B2B do odbierania odpadów od swoich klientów, w tym do bezpłatnego odbioru. ARTIM Sp. z o.o. świadczy odpłatnie usługę utylizacji odpadów, m.in. kodu 16 02 14, wyłącznie dla klientów kupujących materiały eksploatacyjne.

Przekazujący odpady powinien upewnić się czy podmiot, z którym współpracuje ma uprawnienia do przyjmowania danego typu odpadu. Osobny typ uprawnień wiąże się z transportem odpadów - należy sprawdzić czy podmiot przewożący odpady ma prawo prowadzić taką działalność. W praktyce warto współpracować z firmą, która posiada obydwa uprawnienia. Firma ARTIM Sp. z o.o. jest uprawniona zarówno do odbioru odpadów jak i ich transportu, co w połączeniu z faktem fizycznego odbierania odpadu, daje klientowi formalne bezpieczeństwo i w efekcie komfort współpracy.

Odbieramy tylko prawidłowo przygotowane wysyłki, tj. zużyte kartridże spakowane w karton lub czarny worek bez oryginalnych opakowań producenta oraz pozostałych opakowań typu przekładki, folia, worki, kartony.

Cena za przyjęcie odpadu: 10 zł netto za kg w postaci usługi przekazania do utylizacji (23% VAT). Minimalna waga wysyłki jaką przyjmujemy to 20 kg, co oznacza w praktyce 25-30 pustych pojemników.

Nie przyjmiemy nieautoryzowanych partii odpadów oraz odpadów nieprawidłowo przygotowanych, z udziałem odpadów komunalnych lub innych kategorii, których nie możemy odbierać.

Każda wysyłka zużytych materiałów eksploatacyjnych musi być zgłaszana do działu recyclingu i reklamacji ARTIM Sp. z o.o. na adres: odpady@artim.com.pl

W odpowiedzi poinformujemy o terminie odbioru wysyłki naszym środkiem transportu wraz z podaniem danych potrzebnych przekazującemu do stworzenia KPO(Karty przekazania odpadu) w systemie BDO.
Natomiast jeśli podmiot jest zwolniony z posiadania BDO, kierowca firmy Artim dostarczy przygotowaną przez nas kartę.

Karta KPO powinna być wygenerowana przed przyjazdem kierowcy i dostarczona wraz z zużytymi materiałami eksploatacyjnymi. Na podstawie wystawionej karty, pracownicy magazynu sprawdzają poprawność odebranych materiałów eksploatacyjnych, po czym następuje potwierdzenie odbioru zużytych materiałów z naszej strony w systemie BDO.

 

Odbieramy również zużyte baterie alkaliczne, litowe.

 

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje pracownik naszej firmy:
Katarzyna Wilczyńska tel. 77 40 30 538